Introductie

In een kwaliteit-, milieu-, arbo- of QSHE-managementsysteem worden in het algemeen de vastgelegde werkprocessen als kern gezien. Die werk- oftewel bedrijfsprocessen moeten de operationele zaken ondersteunen. Vandaar dat we met onze software-applicatie dan ook feitelijk een Operationeel Management Systeem bieden. Want daar draait het in elke organisatie om: goede, effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen!
Het is daarom handig, allereerst een overzicht te hebben van al die bedrijfsprocessen.
Een voorbeeld van een productiebedrijf (klik op het schema om het verder te vergroten):

overzichtprocedures3-kl

De procedures zijn schematisch weergegeven door middel van bloksymbolen. Wanneer er hyperlinks zijn aangebracht, komt u door op een groen blokje te klikken direct in de betreffende procedure. In bovenstaand schema zijn geen hyperlinks aangebracht. In het demo-gedeelte is het volledige schema wél met alle achterliggende procedures gevuld! In de achterliggende procedures zijn wederom aanklikmogelijkheden op de processymbolen. Dit voorbeeld snel zien? Klik hier.

Die procedures bestaan uit stukjes tekst. Maar vooral uit processchema’s. Deze processchema’s kunt u on-line aanmaken in onze Piactor applicatie. In het demo-gedeelte treft u een goed gevuld voorbeeld aan van een volledig en volwaardig, digitaal managementsysteem.